Våra mässor

Pharmada

Pharmada är Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter som syftar att inspirera studenter inför det kommande arbetslivet. Farmacevtiska studentkåren vill erbjuda en mötesplats med potentiella arbetsgivare och möjlighet till dialog med erfarna företagsrepresentanter. Pharmada erbjuder under dagen flera möten mellan student och arbetsliv genom mässa på BMC, kontaktsamtal och avslutas med en mingelmiddag på Pharmen.

Pharmada 2020 arrangeras av Pharmadakommittén under ledning av Kristin Augustsson och Sally Baderdin den 12 mars på Konferens Hubben i Uppsala Science Park.

Följande utställare kommer vara på plats:
Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteket AB, HAYS, Apoteksgruppen, ApoEx, Lloyds Apotek, Apotekarsocieteten, Galderma, Vitus Apotek, LIF, Apotea, Florealis, Fresenius Kabi, Karolinska Sjukhuset, Pfizer, CTC, Sveriges Farmaceuter, Apotekskonsulterna, Upool, PharmaRelations, Akademiska sjukhuset, Unionen, Bluefish Pharmaceuticals, Svensk Dos, Tamro, Apostar, Uppsala Monitoring Centre, Drivhuset, Campus1477, Master- och magisterprogrammen i medicin, Farmaceutiska Fakulteten, SNAPS, Farmacevtiska Studentkåren

Är ditt företag intresserade av att närvara vid Pharmada? Skicka ett mejl till projektledare@pharmada.se 

För mer information; www.pharmada.se

Uppsalaveckorna

Uppsalaveckorna är de veckor som apotekarstudenterna på termin 10 och kompletteringsutbildningen termin 2 kommer tillbaka till universitetet från sin praktik. Under dessa veckor erbjuder vi en möjlighet för företag att komma i kontakt med studenter i slutet av sin utbildning och vice versa.

En gång per termin ordnas en minimässa, under resterande veckor erbjuder vi er möjligheten att hålla bl.a. lunchföreläsningar och föreläsningar i samband med vår pub. Uppsalaveckorna inträffar två gånger per termin.