Mentorer

Mentorsakademin har en gedigen sammansättning. Där återfinns bland annat 11 personer med VD-befattning, t.ex. Richard Bergström från LIF, Apotekarsocietetens ordförande Eva Sjökvist-Saers samt EMEA:s högste chef Thomas Lönngren. Sannolikt är Mentorsakademin Sveriges enda alumniförening med en OS-guldmedaljör i curling.

Anders Grahnén (fd FaS Inspektor, adj. Professor, fd forskningschef Quintiles)
Anders Henriksson (leg läkare, VD Hermelinens Privatsjukhus)
Anders Ljunggren (fd Chief Scientist, AstraZeneca R&D Mölndal)
Anders Viklund (Apotekare, WHO-UMC)
Anita Finne-Grahnén (Apotekare, Direktör LIF)
Anna Carlsson (Apotekare, Uppsala Universitet)
Anna Larsson (Receptarie, TLV)
Anna Sommansson (Apotekare, Uppsala Universitet)
Birgitta Davidsson (Apotekare, KPAB)
Caroline Janzen (Receptarie, Läkemedelsverket)
Charlotta Alvarmo (Apotekare, Apoteket AB)
Charlotta Theander (Apotekare, Apotek Hjärtat)
Clara Regnander (Apotekare, Lilly)
Emilia Peterson (Apotekare, Pfizer AB)
Emma Olsson (Apotekare, Apoteket AB)
Emma Sabelström (Apotekare, Takeda)
Erica Hagblom (Apotekare, Läkemedelsverket)
Erik Stridh (apotekare, Läkemedelsverket)
Eva Lund (Receptarie, Janssen-Cilag AB, OS-guldmedaljör i curling)
Eva Sjökvist Sares (Farm Dr, VD APL, Ordf. Apotekarsocieteten)
Frida Moqvist (Apotekare, Akademiska Sjukhuset)
Ghazaleh Khodabakhshi (Apotekare, Abbvie)
Gustaf Christoffersson (Apotekare, MedFak,Uppsala Universitet)
Håkan Mandahl  (Hedersapotekare, Pol Mag, f.d. VD LIF, Pharmaforte AB)
Hedda Andersson (Apotekare, Kendle Sweden AB)
Inger Näsman (Apotekare LIF)
Joakim Söderberg  (Apotekare, Svensk Dos, Health Solutions, Bloggare)
Karin Bernadotte (Apotekare, MSD AB)
Karin Eriksson (Receptarie, Direktör LIF)
Karl Franklin (Apotekare, Fresenius Kabi)
Kerstin Franzén (Apotekare, Pfizer AB)
Klas Petersson (Apotekare, Farm Fak)
Kristofer Klerfalk (Apotekare, Health Solutions,  Svensk Dos )
Kristoffer Bäckman (Apotekare, Allergan)
Lars Olofsson  (Apotekare, f.d VD MSD AB, Konsult)
Lisbet Wahl (Apotekare, Pfizer AB)
Magnus Thyberg (Läkemedelschef SLL)
Martin Svensson (Apotekare, Health Solutions,  Svensk Dos)
Niklas Hedberg (TLV)
Nils-Bertil Nilsson (Apotekare, NB Farmkonsult AB)
Per From  (Apotekare, f.d. VD Astra Sverige)
Per Manell, Ordförande i Mentorsakademin (FaS Hedersledamot, Medicinalråd, styrelseordförande i några läkemedelsinriktade företag)
Per Öhrngren (Apotekare,)
Pernilla Sandwall (Apotekare, MSD AB)
PO Wallström (Apotekare, VD KaroBio AB)
Pär Skoglund (Apotekare, Roche AB)
Richard Bergström (Apotekare, EFPIA)
Sven-Åke Eckernäs  (Apotekare, Med .Dr, Leg  läk, Docent, fri konsult)
Thomas Lönngren,  (Apotekare, fd Executive  Director EMEA)
Thomas Straumits (Apotekare, MSD)
Thony Björk (Apotekare, fd ordförande Sveriges Farmaceuter, vice president FIP)
Tomas Salmonson (Farm Dr, Läkemedelsverket & EMEA)
Torbjörn Sjölin (Apotekare, fd Enhetschef Läkemedelsverket)
Ulf Janzon  (Apotekare, MSD)
Wenche Rolfsen  (Farm Dr, f.d. VD Quintiles AB, Rolfsen Consulting AB)

Kontakt

Kontakta din kursmentor alt mentorsakademin@farmis.uu.se för information om hur du kommer i kontakt med en mentor