UTLYSNING: Studentrepresentanter till bedömargrupper

UTLYSNING: Studentrepresentanter till bedömargrupper

Studentrepresentant till bedömargrupp för mastersprogrammen i infektionsbiologi, biomedicin och medicinsk forskning

Är du en mastersstudent inom läkemedelsutveckling eller läkemedelsmodulering alternativt en apotekarstudent? Du kan nu bli en del av utvärderingens enheten genom att sitta som studentrepresentant i bedömargruppen för mastersprogrammen i infektionsbiologi, biomedicin och medicinsk forskning. Engelska är ett krav och efter avslutat uppdrag får du ekonomisk ersättning!

Studentrepresentant till bedömargrupp för mastersprogrammen i forensisk vetenskap, molekylär medicin, medicinsk nuklidteknik och innovativ medicin

Är du en internationell mastersstudent, mastersstudent eller studerar du på grundnivå? Du kan nu sitta i bedömargruppen för mastersprogrammen i forensisk vetenskap, molekylär medicin, medicinsk nuklidteknik och innovativ medicin. Engelska är ett krav och efter avslutat uppdrag får du ekonomisk ersättning!

Om du är intresserad eller vill veta mer så kan du kontakta FaS ordförande på ordf@farmis.uu.se

Lämna en kommentar