UTLYSNING: Studentrepresentant i beredningsgruppen för pedagogiska priset

UTLYSNING: Studentrepresentant i beredningsgruppen för pedagogiska priset

Studentrepresentant i beredningsgruppen för pedagogiska priset

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november. Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
Juridik och samhällsvetenskap,
Medicin och farmaci,
Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det “fria priset”. År 2021 är det prioriterade området ”För pedagogiska insatser och kreativa lösningar i samband med övergång till digitala undervisningsformer och fysiskt distanserad utbildning”. Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade genom utvecklingsarbete och/eller undervisning/handledning exempelvis ska ha utvecklat, genomfört eller bidragit till:

  • inkluderande undervisning online
  • fungerande former för examination på distans
  • användning av digitala verktyg i undervisningen för att ersätta praktiska moment
  • former för hybridundervisning
  • social samvaro online, t ex genom att på ett strukturerat sätt ge förutsättningar för regelbunden kontakt studenter emellan och mellan lärare och studenter
  • återkoppling online
  • bidragit till att kolleger utvecklat sin digitala kompetens

Är du intresserad eller vill ha mer information? Kontakta FaS ordförande på ordf@farmis.uu.se

Leave a Comment