UTLYSNING: Representant i bedömargruppen för antagning av excellenta lärare

UTLYSNING: Representant i bedömargruppen för antagning av excellenta lärare

Utlysning Representant i bedömargruppen för antagning av excellenta lärare

Vad innebär egentligen att vara en bra lärare?

Som studentrepresentant i bedömargruppen för antagningen av excellenta lärare får du vara med och bedöma detta utifrån områdena

-Undervisningsskicklighet

-Pedagogiskt utvecklingsarbete

-Vetenskapligt förhållningssätt

-Pedagogiskt ledarskap

-Kvalitetsarbete

-Omvärldsperspektiv
Är du intresserad eller vill ha mera information kontakta FaS ordförande på ordf@farmis.uu.se

Leave a Comment