UTLYSNING! Arbetsgruppen för introduktion till högre utbildning

Studentrepresentanter söker!

Arbetsgruppen för introduktion till högre utbildning!

Arbetsgruppen syfte är att arbeta med hur studenter introduceras till högre utbildning. Arbetet kommer att innefatta att skapa en förståelse om studieteknik på universitet, behörighetskraven på apotekar- och receptarieprogrammet, studenters rättigheter och skyldigheter samt hur universitetets och fakultetens struktur är uppbyggd.

Som studentrepresentant kommer du att bidra med studentens perspektiv och din egen erfarenhet kring universitetsstudier.

Till arbetsgruppen sökes en receptarie- och en apotekarstudent

Är du intresserad eller har frågor? Kontakta handläggaren på handlaggare@farmis.uu.se

Lämna en kommentar