Vad ska Farmis jobba med 2021?

Vad ska Farmis göra 2021?

Arbetet med att skapa verksamhetsplanen för 2021 är igång och presidiet vill veta:

Vad tycker Du att Farmis ska jobba med under 2021?

En verksamhetsplan är kort sagt ett dokument som definierar vad kåren ska fokusera extra mycket på under ett år.

Tänk högt, tänk lågt, vi vill ha in alla åsikter för att kunna få till en verksamhetsplan som utgår ifrån vad våra medlemmar vill att vi ska arbeta med.

Skicka in dina tankar till ordf@farmis.uu.se senast 23/10.

Lämna en kommentar