UTLYSNING Studentrepresentant till PRåM

UTLYSNING

Studentrepresentant i pedagogiska rådet (PRåM)


I PRåM får du möjligheten att vara med och utveckla samt skydda en bra inlärningsmiljö.

PRåM sprider info om lärarexcellens och pedagogiska medel samt ger stöd och råd både till grundutbildnings- och forskarutbildningskommittéerna samt direkt till undervisande lärare.

Är du intresserad eller vill ha mera information kontakta FaS handläggare på handlaggare@farmis.uu.se

Lämna en kommentar