UTLYSNING: Studentrepresentant till Kommittén för Samverkan!

UTLYSNING: Studentrepresentant till Kommittén för Samverkan!

Kommittén för Samverkan vid vetenskapsområdet medicin och farmaci söker en studentrepresentant! Kommittén är rådgivande och beredande till Områdesnämnden för medicin och farmaci i frågor som rör samverkan. Med samverkan menas alla samarbeten inom utbildning och forskning mellan Uppsala universitetet och aktörer i det omgivande samhället.

Kommittén arbetar med att:

• Bereda samverkansärenden inför beslut i Områdesnämnden för medicin och farmaci
• Följa den nationella och internationella utvecklingen inom samverkan
• Implementera Uppsala universitetets program och handlingsplan för samverkan inom vetenskapsområdet medicin och farmaci
• Löpande bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom Uppsala universitet avseende samverkan
• Löpande bidra till att stimulera och utveckla vetenskapsområdet medicin och farmacis arbete med och former för samverka
• Delta i arbete med nationella och internationella nätverk för samverkan
• Delta i arbete med utvärdering av samverkansverksamhet
• Löpande bedöma behov av utveckling och förändring av incitamentsstruktur för samverkan inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Vid frågor eller intresse av uppdraget, kontakta Johanna på vicut@farmis.uu.se senast 31/7. Bifoga en kort motivering till varför du vill bli representant.

Lämna en kommentar