UTLYSNING: Studentrepresentant sökes till PUFF-gruppen

UTLYSNING: Studentrepresentant sökes till PUFF-gruppen

Vill du förbättra utbildningarna genom att dela med dig av ditt studentperspektiv? PUFF är Professionell utveckling och färdighetsträning vid Farmaceutiska fakulteten. Kurser i professionell utveckling löper genom hela det reviderade Apotekarprogrammet och planeras även införlivas i det reviderade Receptarieprogrammet. PUFF arbetar med verklighetsbaserade frågeställningar, vetenskapliga metoder och arbetssätt men framförallt muntlig och skriftlig kommunikation relaterat till professionerna.

Mer information om PUFF finns på deras hemsida: https://www.medfarm.uu.se/admissions/puff/

PUFF-gruppen träffas ca en gång per månad och söker en student som kan komma med studentperspektivet i deras arbete. Har du frågor eller är du intresserad? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se innan 30/6.

Lämna en kommentar