Vill du jobba utomhus i Uppsala kommun i sommar?

Vill du jobba utomhus i Uppsala kommun i sommar?

Se bilden för mer information.

Vill du vara en del i utvecklingen av idrotts- och fritidsanläggningar mejlar du senast 22 april till:
Erik Andersson
Natur- och friluftsstrateg
Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: erik.andersson6@uppsala.se

Uppsala Kommun needs a person to work outdoors during this summer. You will be gathering statistics of which groups uses the bathing sites and jogging tracks and how they are being used. You will have to speak Swedish.

Lämna en kommentar