Studentrepresentant sökes till styrgruppen för projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Studentrepresentant sökes till styrgruppen för projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Studentrepresentant sökes till styrgruppen för projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram kostnadsförslag för flytt av biblioteket, mötesrum och områdeskansliets enheter samt se över eventuell ombyggnation av dessa platser till grupprum och/eller lärosalar och läsplatser. En studentrepresentant i projektets styrgrupp ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras vara färdigt innan sommaren. Är du intresserad att vara studentrepresentant eller har du frågor? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 11/4.

——-

We’re looking for a student representative to the control group of a project regarding site changes at BMC!

The purpose of the project is to investigate and produce estimates of cost for moving the library, conference rooms, the faculty offices as well as possible rebuilding of these places to group rooms and/or lecture halls and other places to study. A student representative in this control group would give valuable input regarding student needs and desires. The project is estimated to finish before summer. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 11/4.

Lämna en kommentar