Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

I Farmacevtiska Studentkårens (FaS) verksamhetsplan 2019 antagen 2019-03-21 ska FaS styrelse tillsätta en arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för FaS. Denna arbetsgrupp ska tillsammans med Stiftelsen Farmis ta fram en plan över hur FaS kan utnyttja kvadratmeterna i huset mer ekonomiskt. Idag utnyttjas inte kårhuset Pharmen tillräckligt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. FaS är idag alltför beroende av externa medel för att kårhuset Pharmen ska kunna drivas för farmacistudenter.

Arbetsgruppen ska:

  • Granska FaS ekonomi och tillsammans med Farmacevtiska Matlaget Gröne Orm Handelsbolag (FMGOHB) granska deras ekonomi
  • Se över potentiella nya inkomstkällor för FaS och FMGOHB
  • Ta fram en åtgärdsplan för hur FaS ska få en hållbar ekonomi i verksamheten
  • Tillsammans med Stiftelsen Farmis undersöka hur kårhuset Pharmen kan utnyttjas hållbart, genom exempelvis uthyrning eller förläggning av annan verksamhet till kårhuset Pharmen
  • Se över behovet av att eventuellt förändra ämbeten rörande uthyrning av kårhuset Pharmen

Kvalifikationer:

Vi söker 4-5 personer som är väl insatta i FaS och FMGOHB och/eller har erfarenhet av att driva företag.

Tidsplan och Återkoppling:

Arbetsgruppen ska muntligt och skriftligt redovisa sin bedömning samt förslag på förändringar till FaS senast 1 september 2019.

Arbetsgruppen bestämmer tillsammans arbetsordning och mötestider.

 

Maila Märta Lindquist på ordf@farmis.uu.se senast 3/4 vid intresse, det går såklart även bra att höra av sig för frågor.

 

Farmacevtiska Studentkårens styrelse genom,

Märta Lindquist
Ordförande

 

Lämna en kommentar