Studentrepresentant till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare

Studentrepresentant till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare

Studentrepresentant sökes till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare!

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet och är någonting lärare ansöker till. Bedömargruppen består av tre excellenta lärare och två studenter, varav en från Farmacevtiska Studentkåren. Bedömargruppen kommer under våren gå igenom ansökan innehållande CV, publikationslista, redogörelse och diverse intyg samt utlåtande från sakkunniga. Intervjuer kommer att hållas och bedömargruppen lämnar sedan rekommendation till Områdesnämnden som fattar beslut. 

Vill du föra studenternas röst vid antagning av excellenta lärare? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast nu på tisdag 26/3.

Lämna en kommentar