NOMINERA TILL PEDAGOGISKA PRISET 2019

NOMINERA TILL PEDAGOGISKA PRISET 2019

[ENGLISH BELOW]
Nominering till pedagogiska priset har öppnat!
Information om det pedagogiska priset: Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november. Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:
– Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
– Juridik och samhällsvetenskap,
– Medicin och farmaci,
– Matematik, naturvetenskap och teknik
Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2019 är det prioriterade området “Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor”. 
Mer information och om hur man nominerar hittas på: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/pedagogisk-utveckling/pedagogiska-priset
_________________________________________________________________________________

Information about the Pedagogical Award: Uppsala University annually awards five pedagogical prizes for outstandning contributions within education at basic level as well as advanced level. The prizes of SEK 20 000 each will be awarded at the Ceremonial Installation of Professors in November. Four og the prizes are allocated for teachers in the following fields;
– Theology, Humanities and Educational Science,
– Law and Social Sciances,
– Medicine and Pharmacy,
– Mathematics, Science and Technology
The fifth prize is awarded to pedagogical contributions within a particularly prioritized field chosen ans announced annually. This prize is called The Independent Pedagogical Award. In 2019 the prioritized field is: “Pedagocigal contributions for gender equality and equal terms”.
For more information visit: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/pedagogisk-utveckling/pedagogiska-priset

Please follow and like us:

Lämna en kommentar