UTLYSNING: Vill du hjälpa Uppsala behålla duktiga studenter?

UTLYSNING: Vill du hjälpa Uppsala behålla duktiga studenter?

Uppsala växer och det kommer att finnas många nya jobb framöver. Uppsala kommun startar därför ett projekt med målet att få fler studenter att vilja stanna i Uppsala efter avslutade studier.

För att lära oss mer om hur studenter tänker i valet av jobb och plats att bo på efter sina studier har kommunen gett kommunikationsbyrån Matador uppdrag att genomföra en fokusgruppsundersökning. Vi söker därför studenter som kan tänka sig att delta i gruppsamtal om hur man väljer arbetsgivare och plats att bo på efter avslutade studier. Som deltagare i studien är du med i en gruppdiskussion, en s k fokusgrupp. Undersökningen omfattar tre grupper med sex till åtta studenter per grupp som alla har gått sitt första år på sin utbildning.

Fokusgrupperna leds av Staffan Hultén, undersökningsledare och vd vid Provos AB och Gunilla Hultén, tidigare docent vid Stockholms universitet.

För att delta i en fokusgrupp behöver du vara verksam som student vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Gruppsamtalen äger rum nedanstående tider.
17/12 17.30 – 19.30
18/12 17.30 – 19.30
19/12 17.30 – 19.30

Vi bjuder på en god måltid medan gruppen träffas och alla som deltar får en biobiljett.

Vill du vara med eller känner någon som vill vara med? Skicka ett mail till patricia@matador.se. Vi återkommer då med mer detaljerad information inkl adress till lokalen där fokusgruppen ska träffas.

Please follow and like us:

Leave a Comment