UTLYSNING: Vill du hjälpa Uppsala behålla duktiga studenter?

UTLYSNING: Vill du hjälpa Uppsala behålla duktiga studenter?

Uppsala växer och det kommer att finnas många nya jobb framöver. Uppsala kommun  startar därför ett projekt med målet att få fler studenter att vilja stanna i Uppsala efter  avslutade studier.

För att lära oss mer om hur studenter tänker i valet av jobb och plats att bo på efter sina  studier har kommunen gett kommunikationsbyrån Matador uppdrag att genomföra en  fokusgruppsundersökning. Vi söker därför studenter som kan tänka sig att delta i  gruppsamtal om hur man väljer arbetsgivare och plats att bo på efter avslutade studier. Som deltagare i studien är du med i en gruppdiskussion, en s k fokusgrupp. Undersökningen omfattar tre grupper med sex till åtta studenter per grupp som alla har  gått sitt första år på sin utbildning.

Fokusgrupperna leds av Staffan Hultén, undersökningsledare och vd vid Provos AB och  Gunilla Hultén, tidigare docent vid Stockholms universitet.

För att delta i en fokusgrupp behöver du vara verksam som student vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Gruppsamtalen äger rum nedanstående tider.
17/12 17.30 – 19.30
18/12 17.30 – 19.30
19/12 17.30 – 19.30

Vi bjuder på en god måltid medan gruppen träffas och alla som deltar får en biobiljett.

Vill du vara med eller känner någon som vill vara med? Skicka ett mail till  patricia@matador.se. Vi återkommer då med mer detaljerad information inkl adress till  lokalen där fokusgruppen ska träffas.

Please follow and like us:

Lämna en kommentar