UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande nya utbildningslokaler och grupprum på BMC

UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande nya utbildningslokaler och grupprum på BMC

Studentrepresentant sökes till projekt rörande nya utbildningslokaler och grupprum på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram förutsättningar för att bedriva undervisning i grupprum för interprofessionellt lärande och annan examination. Detta med kostnadsförslag för anpassning av teknik och nyttjandegrad av befintliga grupprum och utbildningssalar samt för att skapa nya grupprum och utbildningssalar för dagens behov. En studentrepresenant i detta projekt ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras ta cirka sex veckor. Är du intresserad att sitta i arbetsgruppen eller har du frågor kring projektet? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 30/11.

——–

We’re looking for a student representative to a project regarding new educational premises and group rooms at BMC!

The purpose of the project is to investigate and obtain conditions to educate in group rooms for interprofessional learning and other examination. This by producing estimates of cost to adjust existing group rooms and lecture halls to today’s needs as well as create new ones that fulfils the same needs. A student representative in this project gives valuable input regarding student needs and desires. The project will take about 6 weeks. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 30/11.

Please follow and like us:

Leave a Comment