UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande lokalförändringar på BMC

UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande lokalförändringar på BMC

Studentrepresentant sökes till projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram kostnadsförslag för flytt av biblioteket, mötesrum och områdeskansliets enheter samt se över eventuell ombyggnation av dessa platser till grupprum och/eller lärosalar och läsplatser. En studentrepresenant i detta projekt ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras ta cirka sex veckor. Är du intresserad att vara studentrepresentant i projektet eller har du frågor? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 30/11.

——-

We’re looking for a student representative to a project regarding on site changes at BMC!

The purpose of the project is to investigate and produce estimates of cost for moving the library, conference rooms, the faculty offices as well as possible rebuilding of these places to group rooms and/or lecture halls and other places to study. A student representative in this project gives valuable input regarding student needs and desires. The project will take about 6 weeks. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 30/11.

Lämna en kommentar