UTLYSNING: Studentrepresentant till Revidering av Masterprogrammet i läkemedelsutveckling

UTLYSNING: Studentrepresentant till Revidering av Masterprogrammet i läkemedelsutveckling

Studentrepresentant sökes till arbetsgrupp för revidering av Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling. Studieplan, valbara kurser och möjligheten att göra programmet internationellt ses över. Majoriteten av arbetet sker över mail. Har du intresse att sitta i arbetsgruppen eller frågor? Kontakta Alva H på vicut@farmis.uu.se innan 22/10!

We’re looking for a student representative to become a part of a work group to revise the Master Programme in Drug Discovery and Development. Study plan, optional courses and the possibility to make the programme international is discussed. The majority of the communication in the work group is by e-mail. If you are interested or have any questions regarding the assignment, contact Alva H by mailing vicut@farmis.uu.se before 22/10!

Lämna en kommentar