UTLYSNING: Studentrepresentant till Arbetsgrupp gällande Exercisfältet

UTLYSNING: Studentrepresentant till Arbetsgrupp gällande Exercisfältet

Are you a dreamer? Är du en drömmare?

Vi söker en studentrepresentant till arbetsgrupp gällande Uppsala universitets visioner för Exercisfältet som ligger mellan Ångströmlaboratoriet och BMC. Syftet med projektet är att formulera visioner för Exercisfältet med mål att hjälpa Uppsala universitet och Uppsala som stad att utveckla området till en attraktiv mötesplats, med hjälp av hållbar utveckling. Arbetsgruppen ska väga in risker (historiska, ekologiska, förlust av gröna ytor etc) samt väga in globala förändringar som kan ha inverkan på samhället i Uppsala och Sveriges övriga utveckling fram till 2050. Gästande föreläsare kommer att besöka gruppen för att ge information om aspekter i hållbar utveckling samt ge information om Exercisfältet. Gruppen ska träffas 5-6 gånger mellan oktober och februari. Arbetsspråket är på engelska. Är du intresserad eller har du frågor kring uppdraget? Kontakt Alva på vicut@farmis.uu.se senast 17/10.

———

Are you a dreamer?

We are looking for a student representative to become a part of Uppsala universitys work group regarding visions for Exercisfältet located between Ångströmlaboratoriet and BMC. The aim of the project is to formulate visions for Exercisfältet with the goal to help Uppsala university and Uppsala as a town to develop the area to become an attractive meeting point, using sustainable development. The work group will evaluate risks (historical, ecological, loss of green areas etc.) and take global changes that can impact the society in Uppsala and other developments in Sweden to the year 2050 into account. Guest lecturers will educate the group regarding sustainable development and inform about Exercisfältet. The group will meet 5-6 times during october to february. The language used in the group is english. If you are interested or have any questions regarding the assignment, contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se

Lämna en kommentar