UTLYSNING: Studentrepresentant till Referensgrupp för jämställdhetsintegrering

UTLYSNING: Studentrepresentant till Referensgrupp för jämställdhetsintegrering

Som ett led i universitetets arbete att jämställdhetsintegrera verksamheten beslutade Rektor att det utses en referensgrupp för perioden 2018-08-28—2019-12-31. 
 
Uppdrag
Referensgruppen ska utgöra ett forum för strategiska diskussioner med utgångspunkt i Plan för Jämställdhetsintegrering 2017-2019 och tillhandahålla ett universitetsövergripande och verksamhetsnära perspektiv. Gruppen ska bereda inkomna ansökningar och lämna förslag till rektor om tilldelning. Gruppen ska också vara stöd till samordnaren för jämställdhetsintegrering Nina Almgren, som är lika villkorsspecialist på HR-avdelningen.
 
Sammansättning
Rektorsrådet för lika villkor Cecilia Wejryd, är ordförande och sammankallande för referensgruppen. I gruppen ska det ingå:
        En företrädare för respektive vetenskapsområde, förslagsvis stf. vicerektor eller dekan
        HR-direktören
        En facilitator från planeringsavdelningen
        Samordnaren för jämställdhetsintegrering
        En representant för respektive personalorganisation
        Tre studeranderepresentanter
 
Referensgruppen träffas för sitt första möte den 9 november.
Har du frågor eller vill du vara en del av Referensgruppen? Kontakta ordf@farmis.uu.se. 

Lämna en kommentar