UTLYSNING: Studentrepresentant till Arbetsgrupp för Receptarieprogrammets utbildningsutvärdering

UTLYSNING: Studentrepresentant till Arbetsgrupp för Receptarieprogrammets utbildningsutvärdering

Det är dags att utvärdera Receptarieprogrammet! I sexårscykler med start förra året har Uppsala universitet påbörjat arbetet med att utvärdera all utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Syftet med utvärderingarna är att systematiskt bidra till att säkerställa och utveckla kvaliteteten vid vårt universitet. Detta genom att bedöma helheten, styrkor, svagheter och utvecklingsområden med hjälp av elva aspekter du kan finna i länken nedan. Nu är det Receptarieprogrammets tur!

Två receptariestudenter sökes till arbetsgruppen för utvärderingen vars arbete sträcker sig över HT18-VT19. Detta är en stor chans att utveckla såväl universitetet som dig själv. Har du frågor eller är du intresserad av att sitta i arbetsgruppen? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 24/9!

Mer information om Uppsala universitets utbildningsutvärderingar hittar du här.

De elva aspekterna hittar du i riktlinjerna för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar kan du hitta här.

Lämna en kommentar