Utlysning av projektmedel

Utlysning av projektmedel

I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet utlyser rektor projektmedel för verksamhetsåret 2019.

 

Utlyst belopp är sammanlagt 1 000 000 kr, fördelat mellan tre områden: utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling, aktiv studentmedverkan (ASP) samt e-lärande.

 

För mer information och ansökan, www.uu.se/projektmedelpedagogiskutveckling

Lämna en kommentar