2018 års elitidrottsstipendier

2018 års elitidrottsstipendier

Stipendier till elitidrottande studenter vid Uppsala universitet

Härmed utlyses fyra stipendier om vardera 25 000 kr riktade till studenter vid Uppsala universitet som utövar elitidrott. Syftet är att uppmärksamma goda förebilder inom Uppsala universitet som påvisar möjligheterna att kombinera högre studier med utövandet av elitidrott.

Behöriga sökande är aktiva studenter på grundnivå och på avancerad nivå vid Uppsala universitet som bedrivit minst en termins studier vid Uppsala universitet på minst halvfart och med godkända resultat. Följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Studieintyg om studiemeriter ht 2017 och ev. tidigare terminer
  • Registeringsintyg om pågående utbildning vt 2018
  • Intyg om idrottsmeriter och lämplighet från idrottsledare motsvarande

Samtliga utdrag och intyg ska vidimeras.

En sammanvägning av studie- och idrottsmeriter sker vid tilldelning av stipendiet. Störst avseende fästs vid studiemeriter. Stipendiet får endast uppbäras en gång. Två stipendier avser kvinnliga studenter och två avser manliga studenter.

Idrotten som utövas av den sökande ska ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Individuella idrottare ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag för att definieras som elitidrottare. Elitlagsidrottare ska spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen gäller också tränare för elitlag och elitaktiva, förbundskapten för landslag samt förbundstränare.

Ansökningsformulär hämtas här.

Skriftlig ansökan insänds till Tom Petersson, Uppsala universitet, Planeringsavdelningen, Box 256, 751 05 Uppsala. Elektroniska ansökningar mottas inte. Ansökan ska vara universitetet tillhanda senast 2 mars kl. 1600. Efter ansökningstidens utgång tas inte ansökningar emot och kompletteringar kan inte göras. Stipendiater utses i maj och meddelas personligen samt på universitetets hemsida. För information kontakta Tom Petersson, tom.petersson@uadm.uu.se, tel. 0704250277

Lämna en kommentar