Testgrupp – Kunskapsprovet för apotekare med utländsk utbildning

Testgrupp – Kunskapsprovet för apotekare med utländsk utbildning

På uppdrag av socialstyrelsen anordnar Uppsala universitet ett kunskapsprov för apotekare med utländsk utbildning som vill ansöka om svensk legitimation. Provet prövar den kunskap som ingår i apotekarutbildningen och är uppdelat på ämnesområdena farmaci, biovetenskap och kemi.

Just nu söker de studenter till en testgrupp som har genomgått termin 1-8 på apotekarprogrammet och som är antagen till termin 9-10, eller har läst färdigt utbildning.

De söker även ett antal personer som har genomgått en minst femårig utbildning, men som inte är en apotekarutbildning. Exempel på dessa utbildningar är läkar- och civilingenjörsutbildningen eller biomedicinare med en master.

Som tack för ditt deltagande och ansträngning utgår en arvodering.OBS! Sista anmälningsdag är söndag den 12 november.Mer information om kunskapsprovet hittas på:
http://www.uu.se/…/ny-i-sverige-vil…/arbeta-som-farmaceut-i-sverige/kunskapsprov-farmaceuter/Här kan du läsa hur provet är upplagt och hitta exempel på kunskapsprov från april och september:
http://www.uu.se/…/ny-i-sverige-vil…/arbeta-som-farmaceut-i-sverige/kunskapsprov-farmaceuter/forberedelse-anmalan-kunskapsprov/

Lämna en kommentar