Pedagogiska rum på BMC / Active learning classroom – Konkretiseringsverkstad

Pedagogiska rum på BMC / Active learning classroom – Konkretiseringsverkstad

PRåM (Pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci) anordnar konkretiseringsverkstad även denna termin. Temat är pedagogiska rum på BMC. Vad har vi idag/vad är på gång, och vilka behov finns för framtiden. Planer finns på att inrätta en laborativ lärosal även på BMC, men vi kan även på andra sätt utveckla våra lärmiljöer.

Ta chansen att vara med och påverka så att vi får lokaler som är anpassade för aktivt lärande!

När: Torsdag 23 november 2017, sal A7:111 kl 13.00-15.00 på BMC (kaffe serveras kl 15, med möjlighet att stanna för fortsatta diskussioner)

Hur: Vi inleder med tankar från intendenturen och användare av ”pedagogiska rum”. Sedan följer gruppdiskussioner kring erfarenheter och önskemål inför framtiden

För vem: Undervisande personal och studenter inom vetenskapsområdet medicin och farmaci

Ta med: Elektronisk anteckningshjälp

Anmälan: Senast 20 november via http://doit.medfarm.uu.se/kurt11008

Vid frågor, hör gärna av er via pram@medfarm.uu.se

Lämna en kommentar