Studierådets pristagare 2017

På majmötet tillkännagavs Studierådets pristagare 2017 i pedagogik, studentbemötande och studentinflytande. Klicka på namnen för att läsa motiveringarna. Vill du vara med och bestämma vem som ska få priset nästa år? Kom på Studieråden nästa termin!

Pristagarna 2017 är:

Lämna en kommentar