Demo av system för E-tentor

Demo av system för E-tentor

Hej!

Välkommen till demonstrationer av olika system för e-tentor, d.v.s. examination vid dator i skrivsal.

Vi vänder oss till intresserad personal och studenter från samtliga fakulteter. Vi hoppas på en bred uppslutning, men platserna är begränsade till ca 100 personer per tillfälle. Vi ber er sprida denna information vidare till lärare, kursadministratörer och studenter.

Dessa demonstrationer är ett led i en marknadsundersökning gällande digitala examinationer och utgör ett stöd i den fortsatta processen mot målet att införa ett system brett för universitetet.

Totalt är det 8 olika system som kommer att visas. Visningen med frågestund beräknas ta ca 1.5-max 2 timmar. Vi ser gärna att man deltar på flera av visningarna. Anmälan görs på respektive länk nedan.

De som deltar i dessa demonstrationer inbjuds att svara på en enkät om det förevisade systemet för att bedöma funktionalitet, användarvänlighet mm. Länk till enkät kommer att skickas ut redan före demonstrationen.

För att nå så många som möjligt använder vi fler informationskanaler. Vi ber dig ha överseende med detta, d.v.s. om du eventuellt redan har fått denna information.

 

Nedan hittar ni länkarna till de olika tillfällena. Alla länkarna är öppna redan nu, men stänger olika tid.

27/4, det digitala tentamenssystemet: Examsoft, denna visning är på engelska. (anmälan stänger den 24/4)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10187

2/5, det digitala tentamenssystemet: Inspera, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 30/4)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10188

3/5, det digitala tentamenssystemet: Fry-it, denna visning är på engelska. (anmälan stänger den 30/4)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10189

8/5, det digitala tentamenssystemet: Digiexam, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 3/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10190

9/5, det digitala tentamenssystemet: UNIwise, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 3/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10191

10/5, det digitala tentamenssystemet: Cirrus, denna visning är på engelska. (anmälan stänger den 5/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10192

11/5, det digitala tentamenssystemet: Dugga, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 5/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10194

12/5, det digitala tentamenssystemet: Open exam, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 8/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10195

 

Varmt välkomna!

Ordförande för översyn och revidering av formerna för skriftliga tentamina, Magnus Ödman, biträdande kanslichef vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ordförande för upphandlingsgruppen för digitalt tentamenssystem, Peter Elenfalk, Byggnadsdirektör vid Byggnadsavdelningen

Nathalie Elenius, upphandlare vid Avdelningen för ekonomi och upphandling

Annette Simonsson, Lokaladministratör vid Byggnadsavdelningen

Lämna en kommentar