Välkommen till Uppsala och Farmacevtiska studentkåren!
Som farmacistudent vid Uppsala universitet har du möjlighet att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren, även kallat Farmis. Farmis grundades år 1896, sedan dess har vi bevakat studenternas intressen och skapat stor gemenskap bland alla farmacistudenter.

Farmacevtiska Studentkårens dagliga verksamhet drivs av dina blivande studiekamrater i vårt kårhus Pharmen. 

För att läsa mer och ta reda på hur du blir medlem, klicka HÄR.

Welcome to Uppsala and the Pharmaceutical Student Union!
As a pharmacy student at Uppsala University, you have the opportunity to become a member of the Pharmaceutical Student Union, also known as Farmis. Farmis was founded in 1896, Since then, we have monitored students ' interests and created a great community among all pharmacy students.

The Pharmaceutical Student Union's daily operations are run by your prospective classmates in our Student Union house Pharmen.

Read more and find out how to becoma a member HERE.

-------- For English See Below ----------

Äntligen är det dags att börja fundera på hur FaS ska arbeta med lika villkor och diskriminering!

I verksamhetsplanen för 2018 står det att kåren ska arbeta med lika villkor och diskriminering och därför utlyses nu en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan. Arbetsgruppen ska gemensamt komma fram med olika förslag på hur kåren kan arbeta proaktivt med frågorna.

Vill du veta mer eller vara en del av gruppen? Maila studiesocial ledamot Minna Zakrisson senast 10:de maj.
Mail: soc@farmis.uu.se

-------------------------------------------------------------------

Finally, it is time to start thinking about how the Pharmaceutical Student Union (FaS) should work with equal terms and discrimination!

The operational plan for 2018 states that FaS should work with equal terms and discrimination, and therefore a working group is now being called on to work on this issue. The working group shall come up with various suggestions on how FaS can work proactively with the issues.

Do you want to know more or be a part of the group? Email Studiesocial member Minna Zakrisson by e-mail: soc@farmis.uu.se
The final date of application is 10/5
... See MoreSee Less

View on Facebook

For information in English see below.

Utlysning av arbetsgrupp för könsneutralt förhållningssätt på Farmacevtiska Studentkåren.

Vill du vara med och arbeta fram hur Farmacevtiska Studentkåren ska könsneutralisera sitt förhållningssätt?
Se arbetsbeskrivningen nedan och kontakta Studiesocial ledamot Minna genom att maila till soc@farmis.uu.se vid intresse och/eller frågor.
Sista ansökningsdag är den 5/5

English:

Call for a project group for a gender-neutral approach to the pharmaceutical student union.

Would you like to join us to develop how the student union is going to take a gender-neutral approachapproach?
Contact studiesocial member Minna by e-mail: soc@farmis.uu.se if you are interested or having any questions.
The final date of application is 5/5
... See MoreSee Less

View on Facebook

Styrelserummet
På övervåningen på Pharmen finns styrelserummet, där kårens heltidsarvoderade ordförande och handläggare har sitt arbetsrum. Hit är du som medlem alltid välkommen med dina frågor och funderingar.

Styrelsejouren är:
Mån: 13:30-17:00
Tis: 09:30-12:00
Tors: 13:30-17:00
Telnr: 018-50 43 75

Expedition 
På Farmis expedition sitter Eva Andersson som är kårens skattmästare. Av henne kan du få hjälp med diverse frågor och köpa viss kurslitteratur, nålar och tröjor.

Öppetider:
Mån: 09:30-17:00
Ons: 09:30-14:00

 Telefontid:
Tis: 08:00-10:00
Tors: 08:00-10:00
Telnr: 018-52 78 33 

Adress
Dag Hammarskjölds Väg 16
752 37 Uppsala

Kårhuset är handikappanpassat; utrustat med hiss, handikapptoaletter och rymliga ingångar till alla rum på samtliga våningsplan.