Välkommen till Uppsala och Farmacevtiska studentkåren!
Som farmacistudent vid Uppsala universitet har du möjlighet att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren, även kallat Farmis. Farmis grundades år 1896, sedan dess har vi bevakat studenternas intressen och skapat stor gemenskap bland alla farmacistudenter.

Farmacevtiska Studentkårens dagliga verksamhet drivs av dina blivande studiekamrater i vårt kårhus Pharmen. 

För att läsa mer och ta reda på hur du blir medlem, klicka HÄR.

Welcome to Uppsala and the Pharmaceutical Student Union!
As a pharmacy student at Uppsala University, you have the opportunity to become a member of the Pharmaceutical Student Union, also known as Farmis. Farmis was founded in 1896, Since then, we have monitored students ' interests and created a great community among all pharmacy students.

The Pharmaceutical Student Union's daily operations are run by your prospective classmates in our Student Union house Pharmen.

Read more and find out how to becoma a member HERE.

9 hours ago

Farmis

Det är dags för del sex av Söndagsriktlinjer med Studierådspresidiet! Idag kollar vi på kapitel 4, Kursplanering och scheman i Riktlinjer för Studenternas Arbetsvillkor. VISSTE DU ATT...

”Såväl obligatorisk undervisning som examination bör, om ej annat anges vid anmälan, förläggas måndag till fredag mellan kl 8.00 och 17.00 (examination i tentamenslokal 8.00-19.00). Särskilda skäl kan föranleda examination vid annan tidpunkt, t.ex. vid omexamination. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar och helger, vilket ska framgå av kursplanen.”

FINT VA? Vi ses igen nästa söndag 💚
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Farmis

Nu tar två nöjda kårpresidialer helg efter en heldag med diskussioner om studentinflytande och utbildningskvalitet, tillsammans med UKÄ och resterande studentkårer i Sverige. #minUKÄresaräknas

————
FaS president and vice president enters the weekend with a smile on their faces after a day filled with discussions regarding student influence and education quality, together with UKÄ and the other student unions in Sweden. #myUKÄjourneycounts
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Farmis

KOM IHÅG: STUDENTBAROMETERN

Studentbarometern är en enkät som går ut till alla studenter på Uppsala universitet med syfte att utvärdera hur vi uppfattar vårt lärande och vår studiemiljö. För att svaren ska få så stor genomslagskraft som vi önskar är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten.

Enkäten skickades ut i början av november, till din studentmail, med avsändare "Rektor Uppsala Universitet". Har du inte fått den kan du behöva kolla i skräpposten. Enkäten är öppen ytterligare två veckor.

_____________________

REMEMBER: STUDENT BAROMETER

The Student Barometer is a questionnaire that goes out to all students at Uppsala University with the purpose to evaluate our perceptions of our learning and study environment. For the answers to make as much of a difference as we'd like it's important that as many as possible answer the questionnaire.

The questionnaire was sent out in the beginning of November, to your student e-mail and it's open for another two weeks.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Styrelserummet
På övervåningen på Pharmen finns styrelserummet, där kårens heltidsarvoderade ordförande och handläggare har sitt arbetsrum. Hit är du som medlem alltid välkommen med dina frågor och funderingar.

Styrelsejouren är:
Mån: 13:30-17:00
Tis: 09:30-12:00
Tors: 13:30-17:00
Telnr: 018-50 43 75

Expedition 
På Farmis expedition sitter Eva Andersson som är kårens skattmästare. Av henne kan du få hjälp med diverse frågor och köpa viss kurslitteratur, nålar och tröjor.

Öppetider:
Mån: 09:30-17:00
Ons: 09:30-14:00

 Telefontid:
Tis: 08:00-10:00
Tors: 08:00-10:00
Telnr: 018-52 78 33 

Adress
Dag Hammarskjölds Väg 16
752 37 Uppsala

Kårhuset är handikappanpassat; utrustat med hiss, handikapptoaletter och rymliga ingångar till alla rum på samtliga våningsplan.